Erik Overdick

separator-4

HRM & gedragsmanagement

“Doelen bereiken door meer passie en energie bij de medewerkers”

Erik Overdick heeft meer dan 20 jaar ervaring in het verbeteren van prestaties en het veranderen van cultuur en gedrag bij organisaties, teams en mensen. Als directie- en managementconsultant en expert in gedragsmanagement werkt Erik vooral op het snijvlak van business- HR en (ict) techniek. Veelal gebeurt dit binnen de zakelijke dienstverlening maar ook bij organisaties in de publieke sector. Daarnaast is Erik verbonden aan het kenniscentrum van gedragswetenschappen ADRIBA van de VU, Amsterdam.

Doelen bereiken met gewenst gedrag

Als ondernemer wil je jouw medewerkers de juiste dingen zien doen met passie, energie en bevlogenheid zodat de klanten tevreden zijn en blijven de doelen worden bereikt. Wie daarin aanwijsbaar en duurzaam resultaat wilt boeken, investeert in het veranderen van gedrag. Vele onderzoeken hebben aangetoond dat het juiste of gewenste gedrag de prestaties positief beïnvloeden.

Expert in gedragsmanagement

Als expert in gedragsmanagement zorgt Erik voor deze gedragsverandering. De wetenschappelijke methode Organizational Behavior Management (OBM), Lean management en scrum past hij als interim-manager of consultant toe om organisaties effectief te bewegen naar meer resultaat met meer betrokken medewerkers. Naast een gedragsverandering werkt Erik ook aan inzicht, inhoudelijke kennis en interesse in de business- en vakspecialisaties zodat door goede samenwerking meer wordt bereikt.

Succes bij klanten

Met gedragsmanagement en hr-consultancy boekt Erik bij zijn klanten veel succes. Zijn klanten bedanken hem tot jaren later voor het effect dat hij heeft weten te bereiken en dat nog steeds merkbaar is. Zo heeft hij bij een grote instelling een directeur geadviseerd in de aansturing van het managementteam. Waar dit voorheen een blokkade veroorzaakte, leidde de inzichten en adviezen van Erik tot betere prestaties die direct zichtbaar waren en waar de raad van bestuur de directeur openlijk mee complimenteerde.

Maak kennis met Erik Overdick

Erik maakt deel uit van het kernteam van imProvic en zet zich als expert in voor de onderwerpen omtrent HR en gedragsmanagement. Wilt u daar meer over weten? Of wilt u meer bereiken met uw team? Maak dan eens kennis met Erik Overdick.

Erik Overdick HRM & gedragsmanagement

Erik Overdick

HRM & Gedragsmanagement

Betere prestaties door een verbetering in cultuur en gedrag, dat realiseert Erik bij organisaties via o.a. OBM, een wetenschappelijke methode in gedragsmanagement.

Telnr: 06-26 082042
E-mail: erik@improvic.eu

separator-2