The Excellent Start-Up

Iedereen verdient meer dan een bureau alleen!

The Excellent Start-Up laat de beginnende manager sneller operationeel zijn zodat het de faalkosten voor het bedrijf tot nihil maakt.
Althans als u het goed doet natuurlijk. De keuze is aan u!

separator-4

DE JUISTE PERSOON

De economie trekt sterk aan en bij veel bedrijven is er weer ruimte om nieuwe mensen aan te nemen en zijn er weer volop kansen om intern door te groeien. Veel organisaties hanteren een zorgvuldig en professioneel werving- en selectietraject om de juiste persoon voor een rol te selecteren.

In de praktijk blijkt dit echter niet altijd een garantie voor succes. Het komt – ondanks de grondige selectie – toch nog regelmatig voor dat de aangenomen nieuwe collega na enkele maanden weer vertrekt of moet vertrekken omdat de resultaten achterblijven, of de verwachtingen sterk uiteenlopen. Naast de teleurstelling aan beide kanten betekent een vroegtijdig vertrek (binnen 12 maanden) van een nieuwe medewerker of een interne promotie die mislukt een enorme kostenpost.

DE “FAALKOSTEN”

De kosten van een vroegtijdig vertrek bestaan in ieder geval uit:

  • Kosten voor de werving en selectie van de vertrokken persoon, én nogmaals voor de nieuw aan te trekken kandidaat
  • De betaalde salariskosten van de nieuwe medewerker (plus auto, laptop, telefoon etc.)

Maar er zijn veel meer kosten die verbonden zijn aan een vroegtijdig vertrek. Een kostenpost die vaak over het hoofd wordt gezien, maar in de meeste gevallen de grootste post is bij een vroegtijdig vertrek, is het gemist rendement/de toegevoegde waarde die de nieuwe of gepromoveerde medewerker had moeten (op)brengen binnen de organisatie.

Per organisatie zal dit verschillend zijn, maar dit kan zich vertalen in bijvoorbeeld productieverlies, niet behaalde team- en/of omzetresultaten, verhoogd ziekteverzuim van teamleden, verlies van klanten, onnodig veel overleg etc. Bij elkaar kunnen de zogenaamde faalkosten oplopen tot enorme bedragen, tot ver boven de €100.000 of een veelvoud hiervan!

separator-4

DE JUISTE START

De meeste organisaties hebben onboardingsprogramma’s voor nieuwe collega’s of bij interne promotie. De ervaring leert echter dat het inwerktraject zich vaak beperkt tot vooral praktische zaken en processen, en dat men snel (vaak binnen 2 weken) overgaat tot de orde van de dag. De tijd om een nieuwe manager daadwerkelijk te ondersteunen bij het maken van een goede start ontbreekt vaak. Dit wordt over het algemeen gerechtvaardigd vanuit de gedachte:

Wij hebben toch een professional binnengehaald of de juiste persoon promotie laten maken? Hij of zij zou het moeten weten en zou het zich snel eigen moeten kunnen maken”.

Helaas werkt het in de praktijk anders…een nieuwe manager moet zich thuis gaan voelen en zich de

werkzaamheden eigen maken, dit proces duurt niet weken maar maanden en kan versneld worden met de juiste opleiding en begeleiding. Door de nieuwe manager direct vanaf de start te faciliteren met een degelijk en breed opleidingsprogramma zal de kans op vroegtijdig vertrek – en daarmee enorme faalkosten – daadwerkelijk verminderen. Dit opleidingsprogramma is zowel gekoppeld aan de doelstellingen en ambities van de organisatie, als aan het ondersteunen van de nieuwe manager om zijn talenten en kwaliteiten direct in te kunnen zetten en zo snel mogelijk op de rit te zijn om het gewenste rendement te behalen.

STRUCTUUR EN INSTEEK BEGELEIDING

The Excellent Start-Up is altijd maatwerk: het wordt afgestemd op de wensen en de cultuur van de organisatie, want de nieuwe manager moet daar uiteraard in kunnen floreren. Het traject bestaat uit een aantal vaste elementen. De exacte invulling varieert per organisatie/manager en er zal aansluiting gemaakt worden bij het eventueel reeds aanwezige onboardingprogramma.

Elke begeleiding start met een persoonlijk gesprek met de direct leidinggevende en indien relevant ook de HR Business Partner van de nieuwe manager. In dit gesprek worden de benodigde competenties, verwachtingen, doelstellingen, reeds bekende ontwikkelpunten, twijfelpunten, cultuur van de organisatie e.d. besproken. Vanuit dit kader zal een persoonlijke intake plaatsvinden met de nieuwe manager en zullen de doelstellingen en werkafspraken met elkaar worden besproken. Dit gesprek dient tevens om de nieuwe manager zich voor te laten bereiden op de persoonlijk leiderschapstraining; wat zijn de ontwikkelpunten en wat wil de nieuwe manager eruit halen?

Tijdens de individuele begeleiding zal de nieuwe manager eveneens uitgedaagd worden om succesvol te zijn in de rol.

  • Zijn gemaakte afspraken nagekomen?
  • Worden doelstellingen gehaald?
  • Waar loopt de medewerker tegenaan?
  • Hoe gaat hij/zij hiermee om? Wat zijn mogelijke oplossingen?
  • Worden de inzichten en gereedschappen vanuit de training goed toegepast?

RESULTATEN

Ervaring leert dan iedere begeleiding meer oplevert dan in eerste instantie was ingeschat en vormt dan ook een blijvende inzicht waar een manager en bedrijf zijn voordeel uithaalt. Hieronder enkele voordelen die bij iedere begeleiding naar voren zijn gekomen:

Ervaringen Nieuwe manager

Ervaringen Werkgever

✅ Sneller op koers met de juiste doelstellingen 🍀 Lagere faalkosten in de organisatie
✅ Sneller operationeel inzetbaar en productief 🍀 Sneller inzicht in de kwaliteit
✅ Grotere motivatie en hogere enthousiasme 🍀 Grotere werkvreugde
✅ Hogere productiviteit management(teams) 🍀 Toename aantrekkelijkheid werkgever

separator-4

ER IS MEER…

De individuele begeleiding beperkt zich niet tot de sessies van 2 uur op kantoor van de organisatie, maar bestaat ook uit beschikbaarheid per telefoon en e-mail voor vragen en ad hoc zaken.

De nieuwe manager heeft bij de start dus daadwerkelijk een houvast en sparringpartner om succesvol en snel in de rol te groeien. Gedurende de opleiding zullen vaste momenten worden ingebouwd om terugkoppeling te geven aan de direct leidinggevende m.b.t. de voortgang, waarin informatie wordt uitgewisseld en daar waar nodig bijsturing in de opleiding kan plaatsvinden.

PRIJZEN

Er is een standaard prijsmodel waaruit u kunt kiezen wat het beste bij uw nieuwe manager past. Deze diverse keuzes lichten wij u graag toe!

INTERESSE? NEEM CONTACT OP!

Wilt u meer weten? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Wij voorzien u van harte van verdere informatie en/of een vrijblijvende offerte.

Dolf Iraggi, expert bij imProvic                          

      Dolf Iraggi                                                  Jeffrey van Beek

06 – 52 56 38 98                                            06 – 15 96 02 12